"คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพด้านการลงทุน Standards of Practice Handbook"
Unofficial Translation ฉบับแปภาษาไทยโดยสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์
พร้อมภาคผนวกโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หน้า 271-282
ดาวน์โหลด (1.3 MB)
    
 
 
     
  
 
 
"ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกนิติบุคคล
ประจำปี 2555 พร้อมรับสิทธิ
ประโยชน์"
               
 
     
   
   
 
 
 
 
  SAA Consensus
(รวมตัวเลขคาดการณ์หุ้นรายตัว
โดยสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ)
 
         ใส่ชื่อย่อหุ้น

 


    คลิกที่นี่ เพื่อรับข่าวสารจากสมาคม
  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฟรี!
 
       
  ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ที่ปฏิบัติหน้าที่  
 
   
 
 
  ตัวอย่างจรรยาบรรณนักวิเคราะห์ ฯ
 
 
  ข้อบังคับสมาคมฯ
 
HomeSAA Testing MachineCISA/CFACoursesInstructorsCompany VisitsJobsAbout SAAto be a MEMBER

Copyright© 2003  Securities Analysts Association. All rights reserved.
Designed and Powered by
NAS