ขอเชิญประชาสัมพันธ์บริษัทของท่านในงานมหกรรมวิเคราะห์การลงทุน
จดหมายเชิญ
ใบตอบรับงานมหกรรมวิเคราะห์ฯ
Company profile
– ธุรกิจการเงิน , - บริษัท
ภาพบรรยากาศงานปี 56
 
Package Course ราคาพิเศษ 15 ชม./4,140 บาท (ภายใน 17 ตค 57)
หรือเลือกอบรมบางหัวข้อได้ ในวันที่ 1, 2 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายละเอียด
กำหนดการ
แบบสำรองที่นั่ง
 
IAA Forum หัวข้อ “ตราสารอนุพันธ์: การบันทึกบัญชี การเปิดเผยข้อมูล และวิเคราะห์ความเสี่ยง”
8 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายละเอียด
กำหนดการ
แบบสำรองที่นั่ง
 
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านวิชาการและฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- ใบสมัครงาน
 
เชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ
- รายละเอียด
- แบบฟอร์มสมัคร
 
รับข่าวสารจากสมาคมนักวิเคราะห์ฯ
เพื่อท่านไม่พลาดโอกาสรับทราบกิจกรรมและข่าวสารจากสมาคมฯ
โปรดคลิกที่นี่
 
     
"คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพด้าน
การลงทุน Standards of Practice Handbook"

Unofficial Translation ฉบับแปลภาษาไทยโดยสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์
พร้อมภาคผนวกโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน หน้า 271-282
ดาวน์โหลด (1.3 MB)
มีเปลี่ยนแปลงชื่อคณะอนุกรรมการ เป็น "คณะอนุกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณนักวิเคราะห์" ดาวน์โหลดหน้า 282 ใหม่
คลิกที่นี่
 
     
   
   
 
 
 
 
  IAA Consensus
(รวมตัวเลขคาดการณ์หุ้นรายตัว
โดยสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ)
   ใส่ชื่อย่อหุ้น

 
       
  "รายชื่อนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สังกัด"  
 
  ตัวอย่างจรรยาบรรณนักวิเคราะห์ ฯ
 
 
  ข้อบังคับสมาคมฯ
 
HomeIAA Testing MachineCISA/CFACoursesInstructorsCompany VisitsJobsAbout IAAto be a MEMBER

Copyright© 2003  Securities Analysts Association. All rights reserved.
Designed and Powered by
NAS