แบบสำรองที่นั่งฯ     |    แผนที่ตั้งฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00-17.00 น.
ณ ห้อง 6AB ศูนย์อบรมสัมมนา ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มีความจำเป็นต่อการจัดทำงบการเงินของการดำเนินธุรกิจ
โดยเนื้อหาการอบรมในครั้งนี้ครอบคลุมถึง
ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ปรับปรุง 2559
และประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ ได้แก่
- การรับรู้รายได้ซึ่ง IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562
- การทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ IFRS 16 Leases คาดว่าจะมีผลบังคับใชในปี 2563
- ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน IFRS 9 Financial Instruments ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562

*** หลักสูตรอยู้ในระหว่างการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ***
ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน
ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ***

สอบถามข้อมูลได้ที่คุณจินดารัตน์ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ
ทางอีเมล์ kjindarat@iaa.or.th
หรือโทร.02-009-9292 ต่อ 3720

 

   
       
       
       
       
         
     
     
  
"ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ - Lunch Talk จัดโดยสมาคมซีเอฟเอ ไทยแลนด์ หัวข้อ "The new Securities and Exchange Act" วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00-13.30 น. ที่ Pacific City Club มีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,415 บาท
รายละเอียด โปรดคลิกที่นี่"
 
ด่วนมาก!!! สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงาน สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02 229 2356-7 หรืออีเมล info@iaa.or.th
คุณสมบัติและตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะคะ
- รายละเอียด
 
รับข่าวสารจากสมาคมนักวิเคราะห์ฯ
เพื่อท่านไม่พลาดโอกาสรับทราบกิจกรรมและข่าวสารจากสมาคมฯ
โปรดคลิกที่นี่
 
     
หลักเกณฑ์การจัดทำบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ  
     
"คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพด้าน
การลงทุน Standards of Practice Handbook"

Unofficial Translation ฉบับแปลภาษาไทยโดยสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์
พร้อมภาคผนวกโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน หน้า 271-282
ดาวน์โหลด (1.3 MB)
มีเปลี่ยนแปลงชื่อคณะอนุกรรมการ เป็น "คณะอนุกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณนักวิเคราะห์" ดาวน์โหลดหน้า 282 ใหม่
คลิกที่นี่
 
     
   
   
 
 
 
   
 
  IAA Consensus
(รวมตัวเลขคาดการณ์หุ้นรายตัว
โดยสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ)
 

 
       
  "รายชื่อนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สังกัด"  
 
  ตัวอย่างจรรยาบรรณนักวิเคราะห์ ฯ
 
 
  ข้อบังคับสมาคมฯ
 
HomeIAA Testing MachineCISA/CFACoursesInstructorsCompany VisitsJobsAbout IAAto be a MEMBER

Copyright© 2003  Securities Analysts Association. All rights reserved.
Designed and Powered by
NAS